Duidelijk verhaal

Boeien, informeren, overtuigen of aanzetten tot actie. Een tekst heeft altijd een doel. Onze tekstschrijvers vatten de boodschap in heldere taal. De inhoud staat voorop, maar ook vorm en toon doen ertoe. Kan het pakkender of prikkelender? Is de doelgroep jong of oud? Specialist of leek? We spitsen een tekst toe op onze klant en zijn unieke doelgroep.

Alle soorten tekst

Deze tekst - hier, nu - is een webtekst. Kort, bondig en doorspekt met zoekwoorden. Heel anders dan een tekst voor drukwerk. Wij schrijven alle soorten tekst. Voor onder andere:

  • websites
  • nieuwsbrieven
  • folders
  • tijdschriften
  • personeelsbladen

Alles is onderwerp

Terug naar de inhoud. Het helpt als de tekstschrijver begrijpt waar het over gaat. Zeker als het onderwerp ingewikkeld is. Wij schrijven over van alles, maar techniek en scheepvaart komen vaak langs. Juist dan zijn we goed in de vertaalslag maken: van complexe materie naar een toegankelijk stuk.

Aan boord geschreven


Dit is een selectie uit ons werk.
De links vereisen Acrobat Reader.